Projekt - video

Zadanie projektu :

V ľubovoľnom programe vytvorte video.
Téma videa bude environmentálna (klimatická zmena, lesy, dezertifikácia, ekologická energia, jadrový odpad, food waste, vyčerpanie prírodných zdrojov, ...).
Obrazová sekvencia sa môže skladať z fotografií/obrázkov alebo videosekvencií. 
Minimálna dĺžka celého videa je 2 minúty.
Video bude obsahovať titulky (text) na začiatku aj na konci. V týchto titulkoch bude uvedené Vaše meno, priezvisko, trieda, škola, názov práce, dátum dokončenia práce, použitý softvér a zdroje, odkiaľ ste čerpali obrázky, videá a hudbu (konkrétne linky, kde sa použitý materiál dá nájsť + základné údaje ako autor, názov skladby, ... ).
Okrem toho bude video obsahovať aj priebežné titulky, ktoré sa budú zobrazovať počas prehrávania videa.
Medzi jednotlivými obrázkami alebo videosekvenciami použijete rôzne prechody.
Vo videu použijete aspoň jeden efekt.
Na pozadí videa sa bude prehrávať hudobná stopa. Stopa sa bude skladať minimálne z troch rôznych, jasne rozlíšiteľných hudobných skladieb, zostrihaných za sebou. Z každej skladby použijete minimálne 20 sekúnd.

Výsledok mi môžete zaslať cez online zdieľaciu službu OneDrive na moju adresu tibor.patay@gymlm.sk .

Termín dokončenia: najneskôr do štvrtka 7. decembra 2023.